Portal
Nasz Patron
03.02.2019
grafika

Kapitan Wiktor Rossa

 

     Wiktor Rossa urodził się 27 października 1889 r. w Ślesinie niedaleko Nakła nad Notecią. Ukończył katolicką szkołę powszechną w rodzinnej wsi, potem kształcił się w zawodzie kupieckim. Gdy wybuchła I Wojna Światowa (1914 – 1918) został ponownie powołany do wojska. Walczył na froncie zachodnim, początkowo jako szeregowy żołnierz, a następnie sierżant w oddziałach artylerii polowej. Na wieść o tworzących się w Wielkopolsce oddziałach „Straży i Bezpieczeństwa” wyjechał do Poznania. W chwili wybuchu powstania wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku Wiktor Rossa przebywał w Poznaniu, gdzie natychmiast wziął udział w rozbrajaniu Niemców oraz w walkach o koszary. Później wyruszył w bój o Szubin, gdzie po raz pierwszy wziął udział w walkach powstańczych na froncie północnym. Dalej bił się pod Rynarzewem. Powstańcze dowództwo skierowało Rossę bezpośrednio do Nakła nad Notecią, gdzie tamtejsza komendantura przygotowała się do działań na północ od Noteci. 5 stycznia 1919 roku Rossa zdobył Mroczę. W godzinach wieczornych 7 stycznia 1919 roku oddział Rossy wycofał się do Ślesina, skąd po krótkiej potyczce odszedł dalej na zachód do Trzeciewnicy. Rossa natychmiast udał się do Nakła na naradę, gdzie podjęto decyzję odbicia Ślesina i odrzucenia Niemców. W Trzeciewnicy opracowano szczegółowy plan ataku. Szturm na Ślesin rozpoczął się 8 stycznia 1919 roku o godzinie 4.00 od wystrzelania białej racy. Rossa wraz ze swoim sztabem i armatami przebywał przy szosie Trzeciewnica – Ślesin. Bitwa trwała dwie godziny. Wojnę polsko – bolszewicką w roku 1920 ukończył w stopniu porucznika 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Polowej. Za zasługi bojowe odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari V klasy i awansowano najpierw do stopnia podporucznika a następnie porucznika. Po demobilizacji w roku 1922 osiadł w Ślesinie. Był właścicielem dużej restauracji z salą zabaw i składem kolonialnym. W roku 1938 zamieszkał w Bydgoszczy i pracował w kolejnictwie. W stopniu kapitana w stanie spoczynku zajmował stanowisko naczelnika wojskowego na stacji kolejowej Bydgoszcz Główna. W czasie tajnej mobilizacji dnia 24 sierpnia 1939 roku, w swoim macierzystym pułku dowodził kolumną amunicyjną i dywizjonu armat. W 1941 roku Wiktor Rossa został aresztowany przez gestapo, torturowany i wysłany do obozu koncentracyjnego w KZ Oranienburg pod Berlinem. Zmarł lub został zamordowany 16 kwietnia 1942 roku w obozie Oranienburgu.

     Brał aktywny udział w życiu wsi. W roku 1931 został wybrany na prezesa, założonej w 1912 roku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie. W latach 30-tych był członkiem Dozoru Szkolnego szkoły, którą sam ukończył. Był patriotą i lokalnym bohaterem.

     14 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość nadania imienia kpt. Wiktora Rossy Zespołowi Szkół w Ślesinie. 8.01.2019 r. nadano imię kpt. Wiktora Rossy Szkole Podstawowej w Ślesinie.

 

mgr M. Mistrzak

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Darmowy licznik odwiedzin
UONET+ zaloguj-sie.png
slajd-naklo.jpg